Veelgestelde vragen: Horren (niet meer) - Contact, je gegevens en de algemene voorwaarden

Persoonsgegevens en privacy

Persoonlijke informatie die je ons verschaft, blijft altijd vertrouwelijk en wordt met zorg behandeld. Je persoonlijke gegevens gebruiken wij uitsluitend om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Je gegevens worden niet gebruikt voor commerciële e-mailberichten mits je daar toestemming voor gegeven hebt.

Je gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden tenzij deze rechtstreeks betrekking hebben op de door jou en Nucce overeengekomen opdracht.

Nucce respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich strikt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Onze volledige privacyverklaring vind je hier.

Overige vragen